DANH SÁCH SẢN PHẨM:

SSD-L-25-20
R422002730
0830100480
HS9Z-A65
LWLFG30B
LWL12C2R100BH
KV-C32XTD
FS-N41N
FU-66TZ
E3T-FL11
WLCA2
MXH6-5Z
AC20A-02G-A
F70AGK
NA1-11
EX-13EA
EX-11A
CX-412
HG-C1030
PM-U25
ER-Q
DP-102
EX-11EB
GX-F8A
FD-EG30S
SSD-L-25-20
R422002730
0830100480
HS9Z-A65
LWLFG30B
LWL12C2R100BH
KV-C32XTD
FS-N41N
FU-66TZ
E3T-FL11
WLCA2
MXH6-5Z
AC20A-02G-A
F70AGK
NA1-11
EX-13EA
EX-11A
CX-412
HG-C1030
PM-U25
ER-Q
DP-102
EX-11EB
GX-F8A
FD-EG30S
Lưu lượng kế LUGB-2332C DN32
Đồng hồ nhiệt độ BWY-804A(TH)
Động cơ rung YBZD50-6
Động cơ rung VB-546-W
Công tắc giật giây HFKPT2-II
Đầu bơm bánh răng CB-B6
Bơm thủy lực CBN-E310 CLP
Bộ điều khiển sàng rung GVT31-L
Cảm biến UM-R5TV
GT2521B-08
Bàn đạp GNBER RFS-1
Xy lanh TCM6-20S
Xy lanh TCLJ20X50-10S
SY7320-5LZD-02
Điều áp Airtac GR600-20
STNC TG2521-08
4V210-08
4V110-06
MF32X75-S-CA
Xy lanh rung GT60
Xy lanh rung GT20
TGC50X100-S
DSG-02-2B2-LW
DSG-02-3C4-LW
GIẢM CHẤN RBC1412
ADVU40-30-A-P-A
Xy lanh TCM6-20S
Lưu lượng kế LUGB-2332C DN32
Đồng hồ nhiệt độ BWY-804A(TH)
Động cơ rung YBZD50-6
Động cơ rung VB-546-W
Công tắc giật giây HFKPT2-II
Đầu bơm bánh răng CB-B6
Bơm thủy lực CBN-E310 CLP
Bộ điều khiển sàng rung GVT31-L
Cảm biến UM-R5TV
2M1180N
E50S8-300-3-T-24

E50S8-1000-3-T-24

E50S8-100-3-T-24

E50S8-200-3-T-24

E50S8-600-3-T-24

E50S8-2000-3-T-24

E50S8-200-3-T-1

 

E50S8-2500-6-L-5
E50S8-3600-6-L-5

 

E50S8-1024-6-L-24

 

E40S6-3600-3-T-24
E40S6-600-3-T-24

 

E40H8-100-3-T-24
E40H8-500-3-T-24
E40H8-600-3-T-24

 

E40S6-600-3-N-24

 

E40S6-1024-6-L-5

 

E40S8-200-3-N-24

 

E40S6-50-3-N-24

 

PR18-8AO
ITD2LH00 1024 T NI KT0.6 E 14 IP65 21

 

TRD-J100-RZ
TRD-J200-RZ
TRD-J300-RZ
TRD-J360-RZ
TRD-J500-RZ
TRD-J600-RZ
TRD-J1000-RZ
TRD-J1024-RZ
TRD-J2000-RZ
TRD-J2048-RZ
TRD-J3000-RZ
TRD-J3600-RZ

 

TRD-J100-RZC
TRD-J200-RZC
TRD-J300-RZC
TRD-J360-RZC
TRD-J500-RZC
TRD-J600-RZC
TRD-J1000-RZC
TRD-J1024-RZC
TRD-J2000-RZC
TRD-J2048-RZC
TRD-J3000-RZC
TRD-J3600-RZC

 

TRD-N50-RZL-1M
TRD-N100-RZL-1M
TRD-N200-RZL-1M
TRD-N300-RZL-1M
TRD-N360-RZL-1M
TRD-N500-RZL-1M
TRD-N600-RZL-1M
TRD-N1000-RZL-1M
TRD-N1024-RZL-1M
TRD-N2000-RZL-1M
TRD-N2048-RZL-1M
TRD-N3000-RZL-1M
TRD-N3600-RZL-1M

 

TRD-N100-RZ
TRD-N200-RZ
TRD-N300-RZ
TRD-N360-RZ
TRD-N500-RZ
TRD-N600-RZ
TRD-N1000-RZ
TRD-N1024-RZ
TRD-N2000-RZ
TRD-N3000-RZ
TRD-N3600-RZ

 

TRD-NH100-RZ
TRD-NH200-RZ
TRD-NH300-RZ
TRD-NH360-RZ
TRD-NH500-RZ
TRD-NH600-RZ
TRD-NH1000-RZ
TRD-NH1024-RZ
TRD-NH2000-RZ
TRD-NH2048-RZ
TRD-NH3000-RZ
TRD-NH3600-RZ

 

TRD-SH100V
TRD-SH200V
TRD-SH300V
TRD-SH360V
TRD-SH500V
TRD-SH600V
TRD-SH1000V
TRD-SH1024V
TRD-SH2000V
TRD-SH2048V
TRD-SH3000V
TRD-SH3600V

 

TRD-2TH100BF
TRD-2TH200BF
TRD-2TH300BF
TRD-2TH360BF
TRD-2TH500BF
TRD-2TH600BF
TRD-2TH1000BF
TRD-2TH1024BF
TRD-2TH2000BF
TRD-2TH2048BF
TRD-2TH3000BF
TRD-2TH3600BF

 

TRD-2T100BF
TRD-2T200BF
TRD-2T300BF
TRD-2T360BF
TRD 2T600BF
TRD-2T1000BF
TRD-2T1024BF
TRD-2T2000BF
TRD-2T2048BF
TRD-2T3000BF
TRD-2T3600BF

OVW2-25-2MD

OVW2-10-2MD

2711P-T7C22D9P
6ES7 223-1PL30-0XB0
6ES7 234-4HE30-0XB0
6ES7 221-1BH30-0XB0
6AV6545-0BB15-2AX0
Hantek 6022BE
AC70E-T3-1R5G số lượng 5 cái
AVR EXU-61. TAIYO
AC300-T3-1R5G/2R2P số lượng 5 cái
azbil R4750B
B32344-V4252-A040
BRQM100-DDTA
BML-S1C0-Q53P-M400-R0-KA02
CD13A 250V 680MF
CT6M-1P
CIMR-JT2A0010BAA
CH-525
Cáp RS232 to RJ45 5M
Cáp RS232 to RJ45 15M
DC1040CR-701000-E Made in Taiwan
DGTPAN
D-M9NL
D-M9N
D-M9B
D-M9P
DGTT-015S
DOP-A57CSTD
ECN 1313 204862S12-78
ER38F1024Z5/28RS8S3PR.1102
E6C2-CWZ6C 800
E50S8-1024-3-T-24
E50S8-2000-6-L-5
E50S8-100-6-L-5
E50S8-1024-3-T-24
E40H8-1024-6-L-5
E40H8-200-3-N-24
E6C-CWZ5C 720
E50S8-5000-3-T-24
E50S8-2048-3-T-24
E6B2-CWZ6C 600P/R
E6C2-CWZ5B 1000P/R
EMT3070B
E6CP-AG5C-C 720P/R
E6F-AB3C 360P/R
FLEXEM F010
FX5U-80MR/ES
Fx5-ccl-ms
FUJI SC-E05
FHA-25b
GP2500-TC41-24V
G070E
GL070E
G6013 A 2.0 EF VA
HP043-20DT
HYBT-15-2
HA-600-2 ( FHA-25B-6015-E150)
HLE45-1024H-3F
HF-KE73JW1-S100
IFM 01D100( 01DLF3KG)
ITV2030-312L
JUMO dTRANS p30
K508-40AR
K506-24AR
K205EA-18DT
KP140HC-TC63B-B250-I-AC – Brand KCC/Korea
KP140HC-FA125B-B100
KP140HC-TC63B-B250-I-AC
LF 505-S/SP13
MSQ-816FT
MT4210T
MHZL2-25D
MCB SCHNEIDER A9N18365 80A 10KA 3P
MT4500T
Mt8102ie
MT6071IP
MT4300C
MT506LV4CN
MT6071iE
MT6103IP
MT8121IE
MT8102IP
MT8051iP
MT8050IP
MT8071IE
MT8102IE
MT6071IP
MT6071IE
MT8070IE
MT6070iH2EV
MT4434T
MT4500T
MT4300C
MT4523T
MT4300L
Nguồn tổ ông 24vdc, 5a
NPort 5650-8
NB5Q-TW00B
PFXGP4501TADW
PNOZ XV1P 777602
pilz PNOZ 773500
1783-US8T
Riko RFS-6
RFS-4(SUS316)
RA890F 1304
SLG-60-36
SSR-40 DA
SSR-40 DD
SSR-40 DD-H 24-220 VDC
SSR-40 DD 5-60 VDC
SSR-40 DD-H 5-200 VDC
SSR-40 DD-H 5-200 VDC
SSR-80 DD-H 5-200 VDC
SSR-80 DD-H 5-200 VDC
SSR-120 DD-H 5-200 VDC
SSR-120 DD-H 5-200 VDC
SGMAV-04A3A61
SPS-210-01
S-N180
S-N80
ST5484E-121-0133-00
SGD7S-1R6A20A002
SGD7S-5R5A00A
SGD7S-780A00A
SGDV-120A01A
SGDV-200A01A
SGMJV-04ADL21
SGMJV-01ADA21
SGMJV-01ADA2C
S8VK-C06024
TK6071IQ
TPC JD-1805E1
TRD-J1000-RZ
TRD-N500-RZ (Made in Japan)
TRD-N50-RZL-1M (Made in Japan)
TRD-NH600-RZ
TRD-2TH1024BF
TRD-SH100B
TRD-NH100-RZ
TRD-N100-RZW-1M
TRD-N2000-RZL-1M
TRD-J600-RZ
TE4117-E20
TS5208N500
TS4609N8323E200
TS5214N369
TS5214N8590
TK6071iP
TK6100I
TRD-NA360NW5M
TW-8K
XGR-M06P
Xi lanh điện 24V hành trình 100mm , 20mm/s (1500N)
ZSP3806-003G-360 BZ3-5-24F
W2E200-HK38-01
WTB9-3N1161
W100ANA
W100