Nút nhấn nhả có đèn LED đỏ Upun UC2-E5-W34382, 1NC, viền kim loại, D22, 24VAC/DC, Upun