CÁCH 1:          Gửi File Excell về danh sách hàng hóa đến địa chỉ Email: tuyen.tran@kintech.vn hoặc Zalo: 0349064618

 

CÁCH 2:          Truy cập vào trang https://kintech.vn/doi-tac/ đây là nơi chúng tôi cập nhật các nhu cầu hàng ngày, nếu bạn có thể cung cấp sản phẩm nào hãy liên hệ ngay với KINTECH

 

THANH TOÁN NGAY KHI GIAO HÀNG

KINTECH  sẽ thanh toán tiền hàng trước hoặc ngay khi nhận được hàng từ bạn.

Đối với các sản phẩm cần kiểm tra chất lượng, đội ngũ kỹ thuật của KINTECH sẽ đến tận nơi hàng hóa của bạn đang đặt.

CÔNG NỢ THEO THỎA THUẬN

Để kích thích nhu cầu mua hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên. KINTECH  khuyến khích bạn sử dụng công nợ trong bán hàng. Thường là 15 đến 30 ngày hơn.

Đặc Biệt bạn được phép mua hàng hóa dịch vụ và hưởng công nợ từ KINTECH