Author Archives: admin

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP Ở SERVO YASKAWA SIGMA 5

Dưới đây là các lỗi thường xuất hiện trên Driver và ý nghĩa của chúng. Alarm Display Alarm Name Meaning A.020 Parameter Checksum Error The data of the parameter in the SERVOPACK is incorrect. A.021 Parameter Format Error The data format of the parameter in the SERVOPACK is incorrect. A.022 System Checksum Error The data […]